Carly Carmine ในร่างปกติมาให้ปลดล็อคแล้ว

Carly Carmine คารี่นักข่าวในร่างปกติมาให้ปลดล็อคแล้วใน Event Carly Carmine’s Duel Links Spotlight!

โดยEventนี้เป็นการทำเควสที่โจทย์ระบุให้เพื่อสะสมแต้มและของรางวัล และสามารถส่งเควสให้เพื่อนร่วมกันทำได้ แต่ใครอีกไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษก็อาจจะเล่นลำบากนิดหน่อยนะครับ

เราสามารถปลดล็อคคารี่ ( Carly Carmine ) ได้โดยสะสมคะแนนถึง 4000

Carly Carmine’s Skills

Continue reading “Carly Carmine ในร่างปกติมาให้ปลดล็อคแล้ว”