Raviel การ์ดเทพปีศาจมายาใบที่สามมาให้ปลดล็อคแล้ว

Raviel, Lord of Phantasms การ์ดเทพปีศาจมายามาให้ปลดล็อคแล้วในอีเวนท์ yubel duelist Chronicles GX และในอีเวนท์นี้ยังสามารถเก็บ Rainbow Dark Dragon

และสกิล Ultimate Fusion!  ของตัวละคร Jaden/Yubel ได้อีกด้วย นี่ถ้ามี ฮาโอ จูได (Supreme King) มาให้เก็บด้วยนี่คงเจ๋งเลย

 

Ultimate Fusion! skill มีเอฟเฟค ดังนี้
Continue reading “Raviel การ์ดเทพปีศาจมายาใบที่สามมาให้ปลดล็อคแล้ว”