Bandit Keith Lvl 40/Mechanical Technique Deck

Bandit Keith Lvl 40/Mechanical Technique Deck Adhesive Explosive x1 ก่อนคำนวนความเสียหาย ถ้าการ์ดนี้ถูกโจมตีในตอนที่ยังหมอบป้องกันไว้อยู่ จะทำการสวมใส่การ์ดนี้ให้กับมอนเตอร์ที่โจมตีมัน จากนั้นเมื่อจะเข้าเทิร์นของฝั่งตรงข้าม จะทำลายมอนเตอร์ที่ถูกสวมใส่การ์ดนี้ Barrel Dragon x1 เทิร์นล่ะครั้ง: เราสามารถเลือกมอนเตอร์ฝั่งตรงข้าม 1 ตัว จากนั้นทอยเหรียญ 3 เหรียญ ถ้าทอยออกหัวอย่างน้อย 2 เหรียญ จะทำลายมอนเตอร์ตั้วนั้น Blowback Dragon x1 เทิร์นล่ะครั้ง เราสามารถเลือกการ์ดที่ฝั่งตรงข้ามควบคุม 1 ใบ จะทำการทอยเหรียญ 3 ครั้ง และจะทำลายการ์ดที่เลือกนั้นถ้าออกหัวอย่างน้อย 2 ครั้ง Guardian of the Throne Room x3 – Machine King x1 การ์ดนี้ได้รับพลังโจมตี 100 ต่อจำนวนมอนเตอร์เครื่องจักรในสนาม 1 … Continue reading Bandit Keith Lvl 40/Mechanical Technique Deck