Dark Spellcaster Deck / Arkana Lvl 40

Arkana Lvl : 40 / Dark Spellcaster Deck

Card Amount Effect

Dark Magician

x3

Double Coston

x3 การ์ดนี้สามารถใช้แทนมอนเตอร์ 2 ตัวในการสังเวยเรียกมอนเตอร์ธาตุมืด

Legion the Fiend Jester

x3 ในเทิร์นของเรา สามารถเรียกมอนเตอร์จอมเวทย์ที่ต้องสังเวยมาตั้งโจมตีได้ 1 ตัว ไม่เสียสิทธิ์การลงมอนเตอร์แบบปกติหรือหมอบ (เราจะใช้เอฟเฟคนี้ได้เทรินล่ะครั้ง) ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์ธรรมดาประเภทจอมเวทย์จากในกองหรือในสุสานกลับขึ้นมือ เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Legion the Fiend Jester” ได้เทรินล่ะครั้ง

Mystic Tomato

x3 เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายและส่งลงสุสานโดยการ Battle เราสามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ธาตุมืดที่พลังโจมตี 1500 หรือต่ำกว่าจากในกอง มาหงายหน้าตั้งโจมตีได้

Anti-Magic Arrow

x2 ตอนเริ่มของ Battle Phase ของเทิร์นนี้ หลังจากการ์ดใบนี้สั่งใช้งาน การ์ดเวทมนต์และกับดักจะไม่สามารถสั่งใช้งานได้ การ์ดและเอฟเฟคไม่สามารถสั่งยับยั้งเอฟเฟคการ์ดใบนี้ได้

Bound Wand

x2 สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนเตอร์เผ่าจอมเวทย์ที่มีดาวเท่านั้น มันจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับจำนวนดาว x100 ถ้ามอนเตอร์ที่สวมใส่การ์ดนี้ถูกทำลายโดยการ์ดของฝั่งตรงข้าม (จากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด) และส่งลงสุสานและการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานด้วย จะสามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์นั้นออกมาได้

Dark Magic Attack

x1 ถ้าเราควบคุม Dark Magician ทำลายการ์ดเวทมนต์และกับดักของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด

Double Summon

x1 เทิร์นนี้เราสามารถอัญเชิญแบบปกติได้ 2 ครั้ง

Thousand Knives

x1 ถ้าเราควบคุม “Dark Magician” เลือกมอนเตอร์ฝั่งตรงข้าม 1 ตัว แล้วทำลาย

Dark Renewal

x2 เมื่อฝั่งตรงข้ามเรียกมอนเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษ เลือกมอนเตอร์เหล่านั้นมา 1 ใบและมอนเตอร์จอมเวทย์ของเรา 1 ใบที่เราควบคุมอยู่ จะส่งทั้ง 2 ใบนั้นลงสุสาน จากนั้นจะเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์จอมเวทย์ธาตุมืดจากในกองหรือในสุสานได้ 1 ใบ