YuGiOh Duel Links Zexal

โลก Zexal กับ มอนเตอร์เอ็กซ์ซีด (XYZ) มาให้ปลดล็อคแล้ว โดยการปลดล็อคโลก Zexal ได้โดยการใช้มอนเตอร์เลเวล 4 จำนวน 2 ครั้งในการดูเอล 1 เกม

เกมรอบนี้มีการอัฟเดตหลายๆอย่าง เช่น

การอัญเชิญมอนเตอร์เอ็กซ์ซีด (XYZ summon) ทำได้โดยตัวอย่าง จักรพรรดิแห่งความหวังโฮป Number:39 จะถูกอัญเชิญได้โดยเราใช้วัตถุอัญเชิญ คือ มอนเตอร์เลเวล 4 ที่เราควบคุมบนสนาม 2 ตัว อัญเชิญมอนเตอร์เอ็กซ์ซีดจากเอ็กตร้าเด็คแล้วใช้มอนเตอร์วัตถุดิบนั้นวางไว้ข้างล่างมอนเตอร์เอ็กซ์ซีด ซึ่งมอนเตอร์วัตถุดิบนั้นจะมีผลเวลาใช้งานเอฟเฟค โดยการใช้เอฟเฟคของมอนเตอร์เอ็กซ์ซีดนั้นต้องดึงมอนเตอร์วัตถุดิบออก 1 ตัว (ซึ่งหมายความว่ามอนเตอร์เอ็กซ์ซีดนั้นมีการสั่งใช้งานเอฟเฟคแบบจำกัดครั้ง)

สกิลของตัวละครที่สามารถปลดล็อคได้
Continue reading “YuGiOh Duel Links Zexal”