Pendulum Card effect

 

 รูป/ชื่อการ์ด Effect
เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” ของเราทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300
 Qliphort Stealth เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญโดยการสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เราสามารถเลือกการ์ด 1 ใบ บนสนามกลับขึ้นมือ คู่ต่อสู้ไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟคเพื่อตอบสนองคำสั่งนี้ได้
เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ทั้งหมดของคู่ต่อสู้พลังโจมตีลดลง 300
Qliphort Shell เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญโดยการสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้ 2 ครั้ง ต่อ 1 battle phase และหากโจมตีมอนเตอร์ที่ตั้งรับอยู่ จะหักลบค่าความเสียหายตามผลต่างพลังโจมตีของการ์ดใบนี้กับพลังป้องกันของการ์ดที่ตั้งป้องกัน
Qliphort Helix เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ทั้งหมดของคู่ต่อสู้พลังโจมตีลดลง 300
 Qliphort Helix เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้ถูกสังเวย เราสามารถทำลายการ์ดเวทมนต์หรือการ์ดกับดักบนสนาม 1 ใบ
Qliphort Disk เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” ของเราทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300
 Qliphort Disk เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้ถูกสังเวยเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เราสามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” จากในเด็คจำนวน 2 ตัว แต่มันจะถูกทำลายตอนจบเทิร์น
Qliphort Cephalopod เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ทั้งหมดของคู่ต่อสู้พลังโจมตีลดลง 300
 Qliphort Cephalopod เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติโดยการสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคนี้ได้กรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดมอนเตอร์ในสุสานมากกว่าเรา เพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับฝ่ายเราเท่ากับผลต่างของจำนวนมอนเตอร์ x 300 และทำดาเมจเท่ากับจำนวนเดียวกับไลฟ์พอตย์ที่เราได้รับ
เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง มอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” ของเราทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300
 Qliphort Carrier เอฟเฟคมอนเตอร์ เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ใบนี้แบบปกติ โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์เพื่ออัญเชิญ หรือกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เลเวทการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 4 พลังโจมตีตั้งต้น 1800 หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟคมอนเตอร์ที่มี Rank/จำนวนดาว น้อยกว่าการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้ถูกสังเวย เราสามารถส่งมอนเตอร์ 1 ตัวบนสนามกลับขึ้นบนมือ
Qliphort Monolith เพนดูลัมเอฟเฟค เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” ตอนสิ้นสุดเทิร์น ถ้าเรามีการสังเวยเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์แบบปกติ เราสามารถ draw การ์ดได้เท่ากับจำนวนมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Qli” ซึ่งถูกสังเวยนั้น
 Qliphort Monolith
Majespecter Unicorn - Kirin
 Majespecter Unicorn – Kirin ระหว่างเทิร์นของผู้เล่นแต่ละฝ่าย เราสามารถเลือกมอนเตอร์เพนดูลัมจากเพนดูลัมโซนของเราและมอนเตอร์ 1 ตัวของคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือ เราสามารถใช้งานการ์ด “Majespecter Unicorn – Kirin” 1 ครั้งต่อ 1 เทิร์น การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Majespecter Toad - Ogama
 Majespecter Toad – Ogama เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถเซ็ตการ์ดเวทมนต์หรือกับดักที่มีชื่อ “Majespecter” จากในเด็ค แต่มันไม่สามารถสั่งใช้งานในเทิร์นนี้ได้ เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Majespecter Toad – Ogama” ได้เทิร์นละครั้ง การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Majespecter Raccoon - Bunbuku
 Majespecter Raccoon – Bunbuku เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถนำการ์ดมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Majespecter” จากในเด็ค ขึ้นบนมือ เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Majespecter Raccoon – Bunbuku” ได้เทิร์นละครั้ง การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Majespecter Fox - Kyubi
 Majespecter Fox – Kyubi เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถการ์ดกับดักที่มีชื่อ “Majespecter” จากในเด็คขึ้นบนมือ เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Majespecter Fox – Kyubi” ได้เทิร์นละครั้ง การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Majespecter Crow - Yata
 Majespecter Crow – Yata เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถการ์ดเวทมนต์ที่มีชื่อ “Majespecter” จากในเด็คขึ้นบนมือ เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Majespecter Crow – Yata” ได้เทิร์นละครั้ง การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Majespecter Cat - Nekomata
 Majespecter Cat – Nekomata เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถนำการ์ดที่มีชื่อ “Majespecter” จากในเด็คขึ้นบนมือของเราในสิ้นสุดเทิร์น เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Majespecter Cat – Nekomata” ได้เทิร์นละครั้ง การ์ดใบนี้ไม่เป็นเป้าหมายหรือถูกทำลายจากการเอฟเฟคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม
Oafdragon Magician เพนดูลัมเอฟเฟค ถ้าเรามีการ์ด  “Magician” อยู่ในเพนดูลัมโซนอีกฝั่ง เราสามารถนำการ์ดแพนดูลัมที่มีชื่อ “Magician” or “Odd-Eyes” ที่หงายหน้าจาก Extra deck ขึ้นมือ 1 ใบ ยกเว้น “Oafdragon Magician” เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Oafdragon Magician” ได้เทิร์นละครั้ง
 Oafdragon Magician หากการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถนำการ์ดมอนเตอร์แพนดูลัม “Magician” หรือ “Odd-Eyes” 1 ใบจากในสุสานขึ้นบนมือ ยกเว้น “Oafdragon Magician” เราสามารถใช้เอฟเฟค “Oafdragon Magician” ได้เทิร์นละครั้ง
Nobledragon Magician เพนดูลัมเอฟเฟค ถ้าเราไม่มีการ์ด  “Magician” อยู่ในเพนดูลัมโซนอีกฝั่ง การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย
 Nobledragon Magician ถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรือในสุสานของเรา เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Odd-Eyes” บนสนามฝั่งเราที่มีเลเวท 7 หรือมากกว่า ลดเลเวลของการ์ดใบนั้นลง 3 เลเวล หลังจากนั้นอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ลงบนสนาม การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบซิงโครวได้ ยกเว้นเป็นการซิงโครวมอนเตอร์เผ่ามังกร ถ้าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบซิงโครว ซึ่งการ์ดวัตถุดิบใบอื่นไม่มีชื่อ “Odd-Eyes” หลังจากอัญเชิญซิงโครว นำการ์ดใบนี้ไปวางไว้ล่างสุดของเด็ค
 Xiangsheng Magician  เพนดูลัมเอฟเฟค เทิร์นละครั้ง เราสามารถเลือมอนเตอร์เตอร์ XYZ และมอนเตอร์เลเวท 5 หรือมากกว่า จำนวน 1 ตัว มอนเตอร์ XYZ นั้น จะมีจำนวนดาวกลายเป็นเท่ากับมอนเตอร์อีกตัวจนกระทั่งจบเทิร์น ในขณะที่เราควบคุมการ์ดมากกว่าฝ่ายคู่ต่อสู้ เพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้จะเท่ากับ 4
 Xiangsheng Magician  ฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้รับความเสียหายจาการโจมตีของการ์ดใบนี้ เทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ใบอื่นของเราที่หงายหน้าอยู่บนสนาม การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเท่ากับการ์ดใบดังกล่าวจนจบเทิร์น
Performapal Trump Girl
 Performapal Trump Girl เทิร์นละครั้ง เราสามารถอัญเชิญ Fusion มอนเตอร์ฟิวชั่น 1 ตัว จาก Extra deck  โดยใช้มอนเตอร์ที่เราควบคุมเป็นวัตถุดิบ รวมถึงการ์ดใบนี้ ถ้าการ์ดใบนี้อยู้ในเพนดูลัมโซนแล้วถูกทำลาย เราสามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ฟิวชั่นเผ่ามังกรจากในสุสาน ได้ 1 ตัว แต่มันจะถูกทำลายตอนสิ้นสุดเทิร์น
 Odd-Eyes Rebellion Dragon    เทิร์นละครั้ง หากเราไม่มีการ์ดในเพนดูลัมโซนอีกฝั่ง เราสามารถนำการ์ดเพนดูลัม 1 ใบ จากในเด็ค เซ็ตไปที่เพนดูลัมโซนดังกล่าว
Odd-Eyes Rebellion Dragon สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ด้วยมอนเตอร์เผ่ามังกรเลเวท 7 จำนวน 2 ตัว  ถ้าเราอัญเชิญเพนดูลัม มอนเตอร์เล้วท 7  เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จาก Extra deck ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีด โดยมีมอนเตอร์วัตถุดิบเป็นมอนเตอร์ XYZ ทำลายการ์ดมอนเอตร์เลเวล 7 หรือ ต่ำกว่าของคู่ต่อสู้ทั้งหมด และทำดาเมจเท่ากับ 1000 X จำนวนการ์ดที่ถูกทำลาย หลังจากใช้งานเอฟเฟคนั้นการ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้ 3 ครั้ง ใน battle phase นี้ เมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในมอนเตอร์โซนแล้วถูกทำลายด้วยการแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟค เราสามารถทำลายการ์ดที่เพนดูลัมโซนของเรา(อย่าวน้อย 1 ใบ) หลังจากนี้นำการ์ดใบนี้ไปเซ็ตไว้ที่เพนดูลัมโซนดังกล่าว
Timegazer Magician ถ้าเพนดูลัมมอนเตอร์ของเราโจมตีหรือถูกโจมตี ฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดกับดักจนกระทั่งจบช่วงคำนวณความเสียหาย หากเพนดูลัมโซนอีกฝั่งไม่มีการ์ดที่มีชื่อ”Magician” หรือ”Odd-Eyes” อยู่ เพนดูลัมสเกลการ์ดใบนี้จะเท่ากับ 4
 Timegazer Magician ครั้งแรกของแต่ละเทิร์นการ์ดในเพนดูลัมโซนของเราจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟคของการ์ดฝ่ายตรงข้าม
Stargazer Magician ถ้าเพนดูลัมมอนเตอร์ของเราโจมตีหรือถูกโจมตี ฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดเวทมนต์จนกระทั่งจบช่วงคำนวณความเสียหาย หากเพนดูลัมโซนอีกฝั่งไม่มีการ์ดที่มีชื่อ”Magician” หรือ”Odd-Eyes” อยู่ เพนดูลัมสเกลการ์ดใบนี้จะเท่ากับ 4
 Stargazer Magician เทิร์นละครั้ง เมื่อการ์ดเพนดูลัมมอนเตอร์ใบอื่นของเรา หรือการ์ดใบอื่นใดๆ กลับขึ้นมือโดยผลของเอฟเฟคการ์ดฝ่ายตรงข้าม ยกว้นในระหว่างช่วงคำนวณความเสียหาย เราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดที่มีชื่อเดียวกันจากบนมือฝั่งเราลงบนสนาม
Performapal Pendulum Sorcerer ถ้ามอนเตอร์ที่มีชื่อ “Performapal” ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัมลงมาบนสนามฝั่งเรา มอนเตอร์ที่มีชื่อ  “Performapal” ทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จนกระทั่งจบเทิร์น
 Performapal Pendulum Sorcerer ถ้าการ์ดใบนี้ก็อัญเชิญแบบพิเศษ เราสามารถเลือกทำลายการ์ดบนสนามเรา 2 ใบ และนำการ์ดมอนเตอร์ที่มีชื่อ  “Performapal” ที่มีชื่อแตกต่างกันจากในเด็คขึ้นมือ ตามจำนวนการ์ดที่เราเลือกทำลาย ยกเว้น “Performapal Pendulum Sorcerer” เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Performapal Pendulum Sorcerer” ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์น
Performapal Odd-Eyes Unicorn เอฟเฟคนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อเทิร์น ในขณะที่การ์ดนี้อยู่ที่เพนดูลัมโซน เมื่อมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Odd-Eyes” ของเราประกาศโจมตี เราสามารถเลือกมอนเตอร์ตัวอื่นที่มีชื่อ “Performapal” มอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดดังกล่าวจนกระทั่งจบ battle Phase
 Performapal Odd-Eyes Unicorn เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Performapal” ในสุสานของเรา เพิ่มไลฟ์พอตย์เท่ากับพลังโจมตีของการ์ดใบนั้น
Performapal Drummerilla เทิร์นละครั้ง เมื่อมอนเตอร์ของเราหรือของคู่ต่อสู้มีการประกาศโจมตี เราสามารถเลือกเป้าหมายที่มอนเตอร์ของเรา 1 ใบ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 600 จนกระทั่งจบ Battle Phase
 Performapal Drummerilla ถ้าเราไม่มีมอนเตอร์บนสนาม เราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้โดยไม่ต้องสังเวยมอนเตอร์ แต่การ์ดใบนี้เลเวลจะกลายเป็น 4, เทิร์นละครั้ง เมื่อมอนเตอร์ของเราหรือของคู่ต่อสู้มีการประกาศโจมตี เราสามารถเลือกเป้าหมายที่มอนเตอร์ของเรา 1 ใบ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 600 จนกระทั่งจบ Battle Phase
Odd-Eyes Pendulum Dragon เราสามารถลดความเสียหายจากการ์ดโจมตีของมอนเตอร์เพนดูลัมของเรา ให้เท่ากับ 0, ในตอนจบเทิร์น เราสามารถทำลายการ์ดใบนี้ เพื่อเลือกมอนเตอร์เพนดูลัม ที่มีพลังโจมตี 1500 หรือต่ำกว่า จากในเด็คขึ้นบนมือ เราสามารถใช้เอฟเฟคเพนดูลัมของ “Odd-Eyes Pendulum Dragon” ได้ 1 ครั้งต่อเทิร์น
 Odd-Eyes Pendulum Dragon ถ้าการ์ดใบนี้ทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม ความเสียหายที่เกิดกับคู่ต่อสู้จะเป็น 2 เท่า
Yosenju Shinchu R เทิร์นละครั้ง ถ้าเรามีการ์ดชื่อ “Yosenju” ในเพนดูลัมโซนอีกฝั่ง เราสามารถกำหนดให้เพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้เท่ากับ 11 จนจบเทิร์น เราไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์แบบพิเศษในเทิร์นนี้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yosenju”
 Yosenju Shinchu R ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ จะเปลี่ยนสภาพจากตั้งโจมตีเป็นตั้งรับ มอนเตอร์คู่ต่อสู้จะไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yosenju” ตัวอื่น นอกจากการ์ดใบนี้
Mayosenju Daibak เมื่อมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yosenju” ของเราประกาศโจมตี เราสามารถเลือกให้มอนเตอร์ใบนั้นมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จนกระทั่งจบ Battle Phase
 Mayosenju Daibak การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นอกจากการอัญเชิญแบบเพนดูลัม การอัญเชิญเพนดูลัมของการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง  ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถเลือกการ์ดถึง 2 ใบ บนสนามกลับขึ้นมือ, เทิร์นละ 1 ครั้งในตอนสิ้นสุดเทิร์น ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เราสามารถนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นบนมือ
Lunalight Wolf เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อว่า “Lunalight เอฟเฟคนี้ไม่สามารถสั่งยับยั้ง ในเทิร์นละครั้ง เราสามารถอัญเชิญฟิวชั่นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Lunalight จาก Extra Deck โดยการนำการ์ดมอนเตอร์วัตถุดิบจากบนสนามหรือในสุสานออกนอกเกม
 Lunalight Wolf ถ้ามอนเตอร์ที่มีชื่อ “Lunalight ของเรา โจมตีมอนเตอร์ที่ตั้งรับ ทำความเสียหายตามค่าความต่างพลังโจมตีของเราและค่าตั้งรับของมอนเตอร์ที่เราโจมตี
Superheavy Samurai General Jade เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Superheavy Samurai” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกสั่งยับยั้ง เทิร์นละครั้ง เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Superheavy Samurai” ของเราในสนาม เพิ่มเลเวลให้มอนเตอร์ตัวนั้น 1
 Superheavy Samurai General Jade เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบปกติโดยการสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Superheavy Samurai” จำนวน 1 ตัว เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถเปลี่ยนสภาพการตั้งโจมตีของการ์ดใบนี้เป็นตั้งรับ การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้ในขณะที่ตั้งสภาพเป็นตั้งรับ และนำค่าพลังตั้งรับเป็นค่าคำนวณในการต่อสู้
Superheavy Samurai General Coral ในขณะที่เราไม่มีการ์ดเวทมนต์/กับดักในสุสาน เพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้จะเท่ากับ 4 เทิร์นละครั้ง เมื่อ “Superheavy Samurai” ทำลายมอนเตอร์คู่ต่อสู้โดยการโจมตี เราสามารถให้การ์ดมอนเตอร์ดังกล่าวโจมตีได้อีกครั้ง
 Superheavy Samurai General Coral ถ้าเราไม่มีการ์ดเวทมนต์/กับดักในสุสาน เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Superheavy Samurai” ถึง 2 ใบ เพื่อดอร์วการ์ดตามจำนวนที่สังเวย เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Superheavy Samurai General Coral” ได้เทิร์นละครั้ง
DD Savant Kepler เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อ “D/D” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกยั้บยั้ง เทิร์นละครั้ง ในระหว่าง  Standby Phase ของเรา ลดเพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้ได้ถึง 2 สเกล(ลดอย่างน้อย 1) ทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมอยู่ที่มีเลเวทมากกว่าหรือเท่ากับเพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ  “D/D”
 D/D Savant Kepler ถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จ เราสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟค 1 อย่าง ดังนี้
-เป้าหมายการ์ดที่มีชื่อ  “D/D”  1 ใบ นอกจาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือ
-นำการ์ด  “Dark Contract” จากในเด็คขึ้นบนมือ
เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “D/D Savant Kepler ได้เทิร์นละครั้ง
DD Savant Galilei เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อ “D/D” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกยั้บยั้ง เทิร์นละครั้งเพิ่มเพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้ได้2 สเกล(สูงสุด 10) หลังจากนั้นทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมที่มีเลเวทน้อยกว่าหรือเท่ากับเพนดูลัมสเกลของการ์ดใบนี้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ “D/D”
 D/D Savant Galilei ระหว่างเทิร์นของแต่ละฝ่าย เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือ เพื่อนำการ์ด “D/D” หรือ  “Dark Contract” ที่เราควบคุม กลับขึ้นบนมือ เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “D/D Savant Galilei” ได้เทิร์นละครั้ง
DDD Oblivion King Abyss Ragnarok ถ้าเราอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษยกเว้นในระหว่างช่วงคำนวณความเสียหาย เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ “D/D” จากในสุสานของเราเพื่ออัญเชิญพิเศษ ค่าความเสียหายจากการต่อสู้ที่คู่ต่อสู้ได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งในเทิร์นนี้ และเราจะได้รับความเสียหาย 1000 เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok” เทิร์นละครั้ง
 D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษ เราสามารถเลือกอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ที่มีชื่อ  “D/D/D”ในสุสาน 1 ตัว เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok” 1 ครั้งต่อเทิร์น เทิร์นละครั้งเราสามารถสังเวยมอนเตอร์ที่มีชื่อ  “D/D” 1 ตัว เป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว นำออกนอกเกม
Zefraxi, Treasure of the Yang Zing เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yang Zing” และ “Zefra” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกยับยั้ง
 Zefraxi, Treasure of the Yang Zing ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัม หรือแบบพิเศษจาก main deck เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yang Zing” หรือ “Zefra” 1 ตัว ยกเว้น “Zefraxi, Treasure of the Yang Zing” การ์ดใบนั้นจะถือว่าเป็นมอนเตอร์จูนเนอร์สำหรับซิงโครวได้ หลังจากนั้นนำการ์ดใบนี้ไปวางไว้ล่างสุดของกองการ์ด เมื่อมันออกจากสนาม เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Zefraxi, Treasure of the Yang Zing” ได้ 1 ครั้งต่อเทิร์น
Zefraniu, Secret of the Yang Zing เราไม่สามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้นอกจากมอนเตอร์ที่มีชื่อ “Yang Zing” และ “Zefra” เอฟเฟคนี้ไม่สามารถถูกยับยั้ง
 Zefraniu, Secret of the Yang Zing เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัมหรือ การ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยการ battle หรือจากเอฟเฟค ในขณะที่มันอยู่ในตำแหน่งมอนเตอร์โซน เราสามารถนำการ์ดเวทมนต์/กับดัก ทีมีชื่อ Yang Zing” หรือ”Zefra” จากในเด็คขึ้นมือ 1 ใบเราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ “Zefraniu, Secret of the Yang Zing” ได้ 1 ครั้งต่อเทิร์น
 Magical Abductor แต่ละครั้งที่การ์ดเวทมนต์ถูกสั่งใช้งาน วางเคาทเตอร์สเปล บนการ์ดใบนี้ 1 อัน เทิร์นละครั้ง เราสามารถถอดเคาทเตอร์สเปลจำนวน 3 อัน เพื่อเลือกการ์ดเพนดูลัมจากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ใบ
Magical Abductor แต่ละครั้งที่การ์ดเวทมนต์ถูกสั่งใช้งาน วางเคาทเตอร์สเปล บนการ์ดใบนี้ 1 อัน พลังโจมตีของการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้น 100 ต่อเคาทเตอร์สเปล 1 อัน เทิร์นละครั้งเราสามารถถอดเคาทเตอร์สเปล 3 อันจากก่าร์ดใบนี้ นำการ์ดมอนเตอร์เผ่าจอมเวทย์เลเวล 1 จำนวน 1 ใบจากในเด็คขึ้นบนมือ
 Performapal Cheermole มอนเตอร์เพนดูลัมของเราทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300
Performapal Cheermole เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคของ”Performapal Cheermole” ได้เทิร์นละครั้ง เป้าหมายการ์ดมอนเตอรื 1 ใบ ที่มีพลังโจมตีต่างไปจากพลังโจมตีตั้งต้น ถ้าการ์ดใบนั้นพลังโจมตีมากกว่าพลังโจมตีตั้งต้น มันจะเพิ่มพลังโจมตีอีก 1000 หากการ์ดใบนั้นพลังโจมตีต่ำกว่าพลังโจมตีตั้งต้น การ์ดใบนั้นพลังโจมตีจะลดลงอีก 1000
 Rescue Hamster เราสามารถนำการ์ดนี้จากเพนดูลัมโซนออกนอกเกมเพื่อนำการ์ดเพนดูลัม 2 ใบ ที่มีชื่อเดียวกันจาก Extra deck ขึ้นมือ เราสามารถใช้งานเอฟคของ”Rescue Hamster” ได้ 1 ครั้งต่อการดูเอล 1 ครั้ง
Rescue Hamster ในระหว่างเทิร์นที่การ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ ถ้าเรามีมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บน Extra deck เป็นเลเวล 5 หรือต่ำกว่า เราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้ เพื่ออัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ใบดังกล่าวจาก Extra deck และอีก 2 ใบ ที่มีชื่อเดียวกันจากในเด็คลงบนสนาม แต่การ์ดดังกล่าวเอฟเฟคจะไม่ทำงาน และถูกทำลายในตอนจบของเทิร์น