Muto Yugi Gate Lvl 40

Muto Yugi Gate Lvl 40 / The Rock-Hard Warriors Deck

Card Amount Effect
Alpha The Magnet Warrior x1
Beta The Magnet Warrior x1
Gamma The Magnet Warrior x1
Giant Soldier of Stone x3
Golem Sentry x2
เทิร์นละ 1 ครั้ง เราสามารถเปลี่ยนสภาพการ์ดนี้จากหงายหน้าเป็นคว่ำหน้าป้องกัน เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบพลิกหงาย เลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว กลับขึ้นบนมือ
Guardian Sphinx x2
เทิร์นละ 1 ครั้ง เราสามารถเปลี่ยนสภาพการ์ดนี้จากหงายหน้าเป็นคว่ำหน้าป้องกัน เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบพลิกหงาย นำการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดของคู่ต่อสู้ กลับขึ้นบนมือ
Megarock Dragon x1
การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิเศษได้เท่านั้นโดยการนำมอนเตอร์เผ่าหินผาในสุสานออกนอกเกม พลังโจมตีและป้องกัน ตั้งต้นของการ์ดใบนี้เท่ากับ จำนวนของมอนเตอร์ที่เรานำออกนอกเกมจากการอัญเชิญการ์ดใบนี้ x700
Sphere Kuriboh x1
เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตี เราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน เปลี่ยนสภาพมอนเตอร์ที่โจมตีเข้ามาเป็นป้องกัน เมื่อเราอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิธีกรรม เราสามารถนำการ์ดใบนี้จากในสุสานออกนอกเกมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญได้
Valkyrion the Magna Warrior x1
การ์ดใบต้องอัญเชิญพิเศษในเทิร์นแรกด้วยการอัญเชิญจากบนมือเท่านั้น โดยการสังเวย มอนเตอร์ “Alpha The Magnet Warrior”, “Beta The Magnet Warrior”, and “Gamma The Magnet Warrior” อย่างละ 1 ตัวจากบนมือหรือในสนามฝั่งเรา เราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้เพื่ออัญเชิญการ์ด “Alpha The Magnet Warrior”, “Beta The Magnet Warrior”, and “Gamma The Magnet Warrior” อย่างละ 1 ตัว แบบพิเศษจากในสุสานได้
The Rock Spirit x2
การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิเศษได้เท่านั้น โดยการนำการ์โมอนเตอร์ธาตุดิน 1 ตัว จากในสุสานออกนอกเกม การ์ดใบนี้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ในระหว่างช่วง Battle Phase ของคู่ต่อสู้
Order to Charge x2
สังเวยการ์ดมอนเตอร์ปกติที่หงายหน้าบนสนามฝั่งเรา (ยกเว้นโทเค่น) 1 ตัว เพื่อทำลายมอนเตอร์ของคู่ต่อสู้ 1 ตัว
A Feint Plan x1 ผู้เล่นไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์ที่คว่ำหน้าได้ในเทิร์นนี้
Release from Stone x2
เลือกมอนเตอร์เผ่าหินผาของเรา 1 ใบ ที่ถูกนำออกนอกเกม อัญเชิญมาลงบนสนาม เมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม ทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมา เพื่อมอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาถูกทำลาย การ์ดใบนี้ก็จะถูกทำลาย