Mokuba Kaiba LVL-การ์ดที่ดรอปจากการอัฟเลเวล โมคุบะ

Mokuba Kaiba LVL-การ์ดที่ดรอปจากการอัฟเลเวล โมคุบะ

Ancient Rules

 Lvl 23, 35 เรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ธรรมดา 5 ดาวหรือสูงกว่าได้จากในมือ 1 ใบ

Lady of D.

 Lvl 25, 38
– ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเลือกมอนเตอร์เผ่ามังกรที่หงายหน้าอยู่เป็นเป้าหมายของการโจมตีได้
– ถ้าการ์ดนี้ในสนามจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด เราสามารถส่งมอนเตอร์เผ่ามังกรจากในมือลงสุสาน 1 ใบแทนการถูกทำลายนั้นได้

Dragonic Guard

 Lvl 33
– แต่ล่ะครั้งที่มีการเรียกมอนเตอร์แบบปกติหรือหมอบป้องกัน จะวาง Dragonic Counter (ตัวนับชนิดหนึ่ง) ลงบนการ์ดนี้
– เราสามารถส่งการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่ลงสุสานเพื่อเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์เผ่ามังกร 1 ใบจากในกองที่มีจำนวนดาวน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวน Dragonic Counter ที่อยู่บนการ์ดนี้

Guardian of Felgrand

Lvl 40
– ถ้าการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติหรือแบบพิเศษ เราสามารถสวมใส่มอนเตอร์เผ่ามังกร 7 หรือ 8 ดาวจากในมือหรือในสุสานให้การ์ดนี้ได้
– การ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตีและป้องกันเท่ากับครึ่งนึงของพลังโจมตีและป้องกันของมอนเตอร์ที่นำมาสวมใส่ให้การ์ดนี้ด้วยเอฟเฟคของการ์ดนี้
– เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ 1 ใบและการ์ดนี้ จากนั้นเลือกมอนเตอร์เผ่ามังกร 7 หรือ 8 ดาวในสุสานเรา จะเรียกแบบพิเศษการ์ดนั้นได้