Seto Kaiba LVL-การ์ดที่ดรอปจากการอัฟเลเวล ไคบะ เซโตะ

DL-Seto Kaiba LVL-การ์ดที่ดรอปจากการอัฟเลเวล ไคบะ เซโตะ

De-Spell

Lvl 3
เลือกการ์ดเวทมนต์ในสนาม 1 ใบเพื่อทำลาย แต่ถ้าการ์ดที่เลือกเป็นการ์ดที่หมอบไว้ สามารถหงายการ์ดใบนั้นเพื่อดูได้ หากเป็นการ์ดเวทมนต์จะถูกทำลาย แต่ถ้าเป็นการ์ดกับดักจะหมอบการ์ดไว้ที่เดิม

Lord of D.

Lvl 10, Lvl 21 มอนเตอร์ประเภทมังกรในสนามไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของการ์ดเอฟเฟค

Burst Stream of Destruction

Lvl 16
ถ้าเราควบคุม “Blue-Eyes White Dragon” จะทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดของฝั่งตรงข้าม แต่ “Blue-Eyes White Dragon” จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่ใช้การ์ดนี้

Versago The Destroyer

Lvl 23
เราสามารถใช้การ์ดใบนี้แทนวัตถุดิบมอนเตอร์สำหรับฟิวชั่นได้ 1 ตัว โดยตัวอื่นที่จะฟิวชั่นกับการ์ดนี้จะต้องเป็นวัตถุดิบมอนเตอร์ที่ถูกต้อง

Cave Dragon

Lvl 33 ไม่สามารถลงสนามแบบปกติได้ในขณะที่เรามีมอนเตอร์ที่ควบคุมอยู่
การ์ดนี้ไม่สามารถโจมตีได้เว้นแต่จะมีมอนเตอร์มังกรตัวอื่นที่เราควบคุมอยู่

Burst Breath

Lvl 35
สังเวยมอนเตอร์มังกร 1 ตัว จะทำลายมอนเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่สังเวย

Majesty with Eyes of Blue

Lvl 38
ส่งมอนเตอร์ “Blue-Eyes” 1 ใบจากในมือหรือในกองลงสุสาน จากนั้นเลือกมอนเตอร์หงายหน้าในสนาม 1 ใบ ขณะที่การ์ดนั้นหงายหน้าอยู่ในสนาม มันจะไม่สามารถโจมตีได้
เราสามารถใช้งาน “Authority of the Eyes of Blue” ได้เทรินล่ะครั้ง

Blue-Eyes Shining Dragon

Lvl 40
การ์ดใบนี้ต้องเรียกแบบพิเศษโดยการสังเวยมอนเตอร์ “Blue-Eyes Ultimate Dragon” 1 ใบที่เราควบคุมอยู่
การ์ดนี้ได้รับพลังโจมตี 300 ตามจำนวนมอนเตอร์มังกรที่อยู่ในสุสานของเรา
เราสามารถยกเลิกเอฟเฟคของการ์ดเวทมนตร์, กับดัก และเอฟเฟคของมอนเตอร์ที่เล็งเป้าหมายมาที่การ์ดนี้ได้