Interested Monster Card from Premium part

 

Monster      
  Name Details Where You can buy?
  Castel, the Skyblaster Musketeer นำวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดออกจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ เลือกเป้าหมาย มอนเตอร์บนสนาม 1 ตัว เปลี่ยนเป็นคว่ำหน้าป้องกัน หรือนำวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดออก 2 ใบ เลือกเป้าหมายการ์ดที่หงายอยู่บนสนาม 1 ใบ นำกลับเข้าเด็ค เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Castel, the Skyblaster Musketeer ได้เทิร์นละครั้ง Deskbot Deck, Dinomist Deck, Majespecter Deck,
Super Quant Deck, Superheavy Deck,
  Ghost Ogre & Snow Rabbit ระหว่างเทิร์นของทั้งสองฝ่าย เมื่อมอนเตอร์หรือ การ์ดกับดัก/เวทมนตร์ที่หงายหน้าบนสนามสั่งใช้งานเอฟเฟค เราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือหรือในสนาม ลงสุสานเพื่อทำลายการ์ดที่ถูกสั่งใช้งาน เราสามารถใช้งาน “Ghost Ogre & Snow Rabbit” 1 ครั้งต่อเทิร์น Psy-FRAME Deck,
Super Quant Deck,
  Denko Sekka การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ เมื่อการ์ดใบนี้อยู่บนสนามในขณะที่เราไม่มีการ์ดเวทมนต์/กับดักที่หมอบไว้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่สามารถหมอบการ์ดเวทมนต์/กับดัก หรือสั่งใช้งานการ์ดเวทมนต์/กับดักที่หมอบไว้ได้ Shaddoll Deck, Lunalight Deck
  Metaphys Horus เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครวสำเร็จ เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคตามคุณสมบัติการ์ดวัตถุดิบที่ไม่ใช่มอนเตอร์จูนเนอร์
– มอนเตอร์ธรรมดา เทิร์นนี้การ์ดใบนี้ไม่รับเอฟเฟคการ์ดใบอื่น
– มอนเตอร์เอฟเฟค เป้าหมายการ์ด 1 ใบ ที่หงายหน้าบนสนาม ยับยั้งเอฟเฟคจนจบเทิร์น
– มอนเตอร์เพนดูลัม ฝ่ายตรงข้ามเลือกมอนเตอร์บนสนาม 1 ตัว ส่งให้เราควบคุม แต่ไม่จะยังไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้
Zefra Deck, Nekroz Deck
Monster      
  Name Details Where You can buy?
  Ally of Justice Catastor มีเอฟเฟคทำลายมอนเตอร์ เมื่อbattle กับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุความมืด Ally of Justice Pack
Arcana Force EX – The Dark Ruler มอนเตอร์พลังโจมตี/ป้องกัน 4000 ที่เรียกได้เฉพาะการส่งมอนเตอร์ 3 ตัวบนสนามฝั่งเราลงสุสาน เมื่ออัญเชิญสำเร็จเอฟเฟคตามการโยนเหรียญเสี่ยงทาย หัว: การ์ดใบสามารถสั่งโจมตีได้ 2 ครั้ง หลังจากากรสั่งโจมตีครั้งที่ 2 การ์ดใบนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งป้องกัน จนจบเทิร์นถัดไปของเรา ก้อย: ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลาย ทำลายการ์ดทั้งหมดบนสนาม Arcane Force Pack
  Arcana Force EX – The Light Ruler มอนเตอร์พลังโจมตี/ป้องกัน 4000 ที่เรียกได้เฉพาะการส่งมอนเตอร์ 3 ตัวบนสนามฝั่งเราลงสุสาน เมื่ออัญเชิญสำเร็จเอฟเฟคตามการโยนเหรียญเสี่ยงทาย หัว: ถ้าการ์ดใบนี้ทำลายมอนเตอร์ด้วยการbattleลงสุสาน เลือกการ์ด 1 ใบ ในสุสานฝั่งเราขึ้นมือ ก้อย: เมื่อการ์ดใบนี้เป็นเป้าหมายการ์ดเอฟเฟค ยกเลิกเอฟเฟคนั้น แล้วลดพลังโจมตีการ์ดใบนี้ลง 1000 Arcane Force Pack
  Archlord Kristya เมื่อการ์ดใบนี้คือเมื่ออยู่บนสนามแล้ว ทำให้ไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ เมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้สำเร็จนำมอนเตอร์เผ่านางฟ้าขึ้นมือได้ 1 ใบ แต่จะอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้ต้องมีมอนเตอร์เผ่านางฟ้าอยู่ในสุสาน 4 ใบเท่านั้น The Agent Pack
  Artifact Moralltach สามารถหมอบการ์ดใบนี้ไว้ที่โซนเวทมนตร์/กับดัก ถ้าการ์ดไว้นี้โดนทำลายในเทิร์นคู่ต่อสู้ จะสามารถอัญเชิญพิเศษ แล้วทำลายการ์ดเวทมนตร์กับดักคู่ต่อสู้ได้ 1 ใบ Artifact deck
  Constellar Pleiades เอฟเฟคการ์ดใบนี้มีดีที่ใช้ตอนไหนก็ได้เทริ์นละครั้ง นำการ์ดจากบนสนามขึ้นมือได้ 1 ใบ Constellar Deck
  Constellar Ptolemy M7 สามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากมอนเตอร์ XYZ ที่มีชื่อ “Constellar” ได้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถนำการ์ดมอนเตอร์ 1 ใบ จากบนสนามหรือในสุสานขึ้นมือเจ้าของได้ แต่ไม่สามารถใช้เอฟเฟคนี้ในเทิร์นที่เพิ่งอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ได้ Constellar Deck
  Daigusto Emeral ใช้เรียกมอนเตอร์ปกติจากในสุสาน หรือจะนำมอนเตอร์ 3 ใบ ในสุสานกลับเข้าเด็คเพื่อดอร์วการ์ด 1 ใบ ก็ได้นะ Gusto Pack
  Divine Dragon Knight Felgrand มีเอฟเฟคยกเลิกเอฟเฟคมอนเตอร์ ขนาดเดียวกันการ์ดใบนั้นก็จะไม่ได้รับเอฟเฟคจากการ์ดใบอื่นๆด้วย Element Pack
  Effect Veiler ใช้งานได้ในระหว่างmain phase ของคู่ต่อสู้ ทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือ เลือกเป้าหมายมอนเตอร์คู่ต่อสู้ที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว ยกเลิกเอฟเฟคมอนเตอร์ใบนั้นจนจบเทิร์น Lightsworn Deck,
Fire Fist Deck,
Stardust Dragon Deck,
Bujin Deck
Elemental HERO Prisma โชว์มอนเตอร์ฟิวชั่น 1 ตัวจาก Extra deck ส่งวัตถุดิบฟิวชั่นการ์ดมอนเตอร์ฟิวชั่นนั้น 1 ใบจากในเด็คลงสุสาน การ์ดใบนี้กลายเป็นชื่อเดียวกับวัตถุดิบฟิวชั่นที่ส่งลงสุสานจนจบเทิร์น Elemental HERO Deck
  Endless Decay ถ้าLife points เราเท่ากับ 2000 หรือต่ำกว่า สามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จพลังโจมตีการ์ดใบนี้เท่ากับครึ่งนึงของ Life points ฝ่ายตรงข้าม Zombie Pack
  Fire King High Avatar Garunix เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยเอฟเฟคจะถูกเรียกกลับมาบนสนามในช่วงstandby phase ถัดไป แล้วทำลายการ์ดมอนเตอร์ทั้งหมด หากการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยการbattle สามารถอัญเชิญมอนเตอร์ชื่อ “Fire King ” จากในเด็ค 1 ตัว นอกจาก “Fire King High Avatar Garunix “ Fire King Avatar Pack
  Gagaga Cowboy การ์ดใบนี้แบบเอฟเฟคตามสภาพที่อยู่บนสนาม สั่งใช้งานโดยถอดวัตถุดิบ 1 ใบ สภาพตั้งโจมตี: ในช่วงbattle เพิ่มพลังโจมตีการ์ใบนี้ 1000 และลดพลังโจมตีมอนเตอร์ที่ต่อสู้ด้วย 500 , สภาพตั้งป้องกัน: ทำดาเมจให้คู่ต่อสู้ 800 Gagaga Deck
  Gagaga Gardna การ์ดตั้งรับที่ใช้งานได้จากบนมือ เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีโดยตรง อัญเชิญการ์ดใบนี้ในสภาพตั้งรับ เมื่อคู่ต่อสู้โจมตี สามารถทิ้งการ์ดมือ 1 ใบ ทำให้การ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายโดยการbattle Gagaga Deck
  Gaia Dragon, the Thunder Charger อัญเชิญจากการ์ดมอนเตอร์ XYZ rank 5,6 มีเอฟเฟคโจมตีทะลุมอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันของคู่ต่อสู้ Red-Eyes Black Dragon Deck
  Gem-Knight Peal มอนเตอร์ XYZ rank 4 ที่ไม่มีเอฟเฟค แต่พลังโจมตีค่อนข้างสูง Gem Knight Deck
  Heroic Champion – Excalibur มอนเตอร์ XYZ rank 4 ที่เกิดจากเผ่านักรบ ใช้เอฟเฟคแล้วมีพลังโจมตีเป็น 2 เท่าจนจบเทิร์นของคู่ต่อสู้เลย Heroic Pack
  Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis สังเวยการ์ดมอนเตอร์ของเราจากในสนามหรือบนมือ สามารถทำลายการ์ดคู่ต่อสู้ตามจำนวนมอนเตอร์ที่เราสังเวยไปได้ Hieratic Dragon Pack
  King of the Swamp ใช้แทนวัตถุฟิวชั่นได้ 1 ตัว หรือทิ้งการ์ดนี้จากบนมือลงสุสานนำการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือก็ได้ Dark Magician Deck,
Elemental HERO Deck,
Lunalight Deck
  Level Eater เมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน ใช้กินดาวมอนเตอร์เลเวล 5 หรือมากกว่า บนสนาม 1 ดวง แล้วอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้มาบนสนามได้ การ์ดใบนี้ไม่สามารถนำมาสังเวยได้ ยกเว้นสังเวยเพื่ออัญเชิญแบบปกติ Stardust Dragon Deck
  Leviair the Sea Dragon อัญเชิญพิเศษมอนเตอร์เลเวท 4 หรือต่ำกว่าที่ถูกรีมูฟออกนอกเกม Shark Pack
  Maestroke the Symphony Djinn มีเอฟเฟคเปลี่ยนสภาพหงายหน้า ตั้งโจมตีของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเป็นคว่ำหน้าตั้งรับ และถ้าการ์ดที่มีชื่อ” Djinn ” ถูกทำลาย สามารถถอดวัตถุดิบ 1 ใบ แทนการถูกทำลายได้ Djin Pack
  Magical Merchant เอฟเฟคเมื่อพลิกหงาย ดอร์วการ์ดแบบหงายหน้าจนกว่าจะเจอการ์ดเวทมนตร์หรือกับดักเพื่อนำขึ้นมือ การ์ดอื่นๆส่งลงสุสาน ใช้ส่งการ์ดมอนเตอร์ลงสุสานได้ทีละเยอะๆเลย Flamvell Deck
Maxx “C” เราสามารถที่จะทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสานตอนไหนก็ได้ เทิร์นนี้ถ้าคู่ต่อสู้อัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษเราสามารถดอร์วการ์ดได้ 1 ใบ ต่อการอัญเชิญ 1 ครั้ง Prophecy Deck,
Deskbot Deck,
Psy-FRAME Deck,
Shaddoll Deck
  Mecha Phantom Beast Dracossack มอนเตอร์ XYZ rank 7 ที่มีเอฟเฟคสร้าง Token 2 ตัว ถ้ามี Tokenอยู่ จะโดนทำลายยากสุดๆ แถมมีเอฟเฟคสังเวยToken 1 ตัว ทำลายการ์ดคู่ต่อสู้ 1 ใบ แต่การ์ดใบนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ในเทิร์นที่ใฃ้เอฟเฟคนี้ได้ Mecha Phantom Beast Pack
  Meklord emperor Granel อัญเชิญการ์ดใบนี้ได้เฉพาะเมื่อการ์ดมอนเตอร์บนสนามเราถูกทำลายโดยเอฟเฟค พลังโจมตีและป้องกัน เท่ากับครึ่งนึงของlife point เราเลยทีเดียว มีเอฟเฟคดึงมอนเตอร์synchroคู่ต่อสู้มาสวมใส่เพิ่มพลังได้ ในแต่ละ main phase สามารถนำการ์ดมอนเตอร์ที่สวมใส่อัญเชิญพิเศษมาตั้งรับได้ Meklord deck
Meklord emperor wisel อัญเชิญการ์ดใบนี้ได้เฉพาะเมื่อการ์ดมอนเตอร์บนสนามเราถูกทำลายโดยเอฟเฟค ถ้าอยู่บนสนามแล้ว สามารถยกเลิกการ์ดเวทมนต์ได้ 1 ครั้ง ยิ่งถ้าเจอเด็ค synchro นี้ดึงมอนเตอร์synchroคู่ต่อสู้มาเพิ่มพลังได้อีก แต่การ์ดมอนเตอร์ของฝ่ายเราใบอื่นไม่สามารถสั่งโจมตีได้ Meklord deck
  Mezuki สามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากในสุสาน เพื่ออัญเชิญมอนเตอร์เผ่าซอมบี้จากในสุสาน Zombie Pack
  Mist Wurm การ์ดมอนเตอร์ที่ Synchroแล้วนำการ์ดคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือได้มากสุด 3 ใบ Earthbound Immortal Pack
  Number 11: Big Eye มีเอฟเฟคควบคุมมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม แต่เมื่อสั่งใส่งานเอฟเฟคนี้ เทิร์นนี้การ์ดใบนี้ไม่สามารถสั่งโจมตีได้ LV 7 Pack
Number 39: Utopia การ์ดพระเอกที่ใช้ป้องกันได้ดีมากๆ ดึงวัตถุดิบออก 1 ใบ ยกเลิกการสั่งโจมตีได้ 1 ครั้ง แต่เมื่อการ์ดใบนี้ถูกสั่งโจมตีในขณะที่ไม่มีวัตถุดิบXYZ การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย Utopia Pack
  Number 66: Master Key Beetle เป็นการ์ดที่ป้องกันการทำลายการ์ดจากคู่ต่อสู้ เทิร์นละ 1 ครั้ง ถอดวัตถุดิบจากการ์ดใบนี้เพื่อเลือกการ์ด 1 ใบบนสนามฝั่งเรา การ์ดใบนั้นไม่สามารถถูกทำลายได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลาย สามารถส่งการ์ดที่เราเลือกไว้ลงสุสานแทนการทำลายการ์ดใบนี้ได้ Gravekeeper’s Pack
  Number 74: Master of Blades การ์ดมอนเตอร์ XYZ rank 7 ที่ไม่รับเอฟเฟคจากการ์ดใบอื่น แถมเมื่อยกเลิกเอฟเฟคนั้นแล้ว ทำลายการ์ดได้อีก 1 ใบ Psychic Pack
  Photon Strike Bounzer มอนเตอร์ XYZ rank 6 ที่ช่วยยกเลิกเอฟเฟคมอนเตอร์บนสนามของฝ่ายตรงข้าม แถมทำดาเมจ 1000 Galaxy-Eyes Deck
  Plaguespreader Zombie เป็นจูนเนอร์ที่เรียกจากสุสานได้ง่ายๆ โดยการนำการ์ดบนมือ 1 ใบกลับไปวางบนสุดของเด็ค Zombie Pack
  Queen Dragun Djinn ถ้ามีการ์ดใบนี้บนสนาม มอนเตอร์เผ่ามังกรของเราจะไม่ถูกทำลายโดยการbattle เทิร์นละครั้งอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์เผ่ามังกร เลเวท 5 ขึ้นไป จากในสุสาน แต่มอนเตอร์ที่อัญเชิญนั้นจะถูกยกเลิกเอฟเฟค และไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้ Red-Eyes Black Dragon Deck
  Scrap Dragon มอนเตอร์Synchro level 8 ที่มีเอฟเฟคเลือกทำลายการ์ดในสนามเรา 1 ใบแล้วทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้าม 1 ใบ Scrap Pack
  Sephylon, the Ultimate Timelord การ์ดที่โกงสุดๆใบนึงในเกม พลังโจมตี/ป้องกัน 4000 อัญเชิญการ์ดใบนี้จากในมือได้กรณีที่มีการ์ดในสุสานเรา 10 ใบขึ้นไปเท่านั้น เทิร์นละครั้งชุบชีวิตมอนเตอร์เผ่านางฟ้าเลเวท 8 ขึ้นไปจากบนมือหรือสุสาน แล้วพลังโจมตีเป็น 4000 !!! Herald Lightray Pack
  Stardust Dragon การ์ดพระเอกที่ช่วยคุ้มครองการ์ดจากการ์ดทำลาย โดยเมื่อมีการสั่งใช้งานเอฟเฟคทำลายการ์ด สามารถสังเวยการ์ดใบนเพื่อยกเลิกเอฟเฟคและทำลายการ์ดใบนั้น ตอนสิ้นสุดเทิร์นที่ใช้งานเอฟเฟคนี้สามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานกลับลงมาบนสนามได้ (หากStardust dragon ถูกอัญเชิญมาบนสนามโดยไม่ใช่การSynchroแบบปกติเช่น Starlight road เมื่อสั่งยกเลิกเอฟเฟคทำลายการ์ด Stardust dragon จะไม่กลับมาจากในสุสาน) Stardust Dragon Deck
  Starliege Paladynamo ยกเลิกเอฟเฟคมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่หงายหน้า 1 ตัวบนสนาม แล้วทำให้พลังโจมตีเหลือ 0 แถมเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสุสานยังดอร์วการ์ดได้ 1 ใบ Galaxy-Eyes Deck
  Stygian Street Patrol มีเอฟเฟคสร้างความเสียหายเท่ากับเลเวลมอนเตอร์x100 ที่ถูกทำลายโดยการbattleและส่งลงสุสาน เมื่อการ์ดนี้อยู่ในสุสาน สามารถรีมูฟการ์ดใบนี้เพื่ออัญเชิญมอนเตอร์เผ่าอสูรที่พลังโจมตี 2000 หรือต่ำกว่าจากบนมือได้ 1 ตัว Infernity Deck
  Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max มอนเตอร์ XYZ rank 10 ที่สร้างความเสียหายได้ถึง 2000 Meklord deck
  T.G. Striker สามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือ ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีมอนเตอร์อยู่บนสนาม แต่เราไม่มีการ์ดมอนเตอร์บนสนาม และมีเอฟเฟคเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายในช่วง End Phase สามารถนำการ์ดที่มีมอนเตอร์ชื่อ “T.G.” จากในเด็คขึ้นมือได้ 1ใบ ยกเว้นการ์ใยนี้ Slifer the Sky Dragon Pack
  Tiras, Keeper of Genesis มอนเตอร์ XYZ rank 5 ดีๆ ใบนึงที่ไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟค ถ้ายังมีวัตถุดิบ XYZ แถมมีเอฟเฟคทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามหลังจากโจมตีด้วย Gagaga Deck
  Tour Guide From the Underworld มักถูกใช้เพื่ออัญเชิญมอนเตอร์เผ่าอสูรจากบนมือหรือในเด็คมาทำการอัญเชิญมอนเตอร์ XYZ rank 3 Wind-Up Deck
  Vylon Prism เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งจากบนสนามลงสุสาน สามารถจ่ายLife point 500 เพื่อสวมให้มอนเตอร์ของเราได้ มอนเตอร์ที่สวมใส่ ATK เพิ่ม 1000 ในช่วงคำนวณความเสียหาย Vylon Pack