Dark Signer Rex Goodwin มาให้ปลดล็อคแล้ว

ก็อดวิน หรือ Rex Goodwin ดาร์กซิกเนอร์คนที่ 3 มาให้ปลดล็อคแล้ว เด็คหลักเป็นการคอมโบเรียก Moon Dragon Quila และ Sun Dragon Inti  ออกมา  และมีเทพสธิตธรณี วิราโคฌ่า ราสก้า เป็นเอสการ์ด  เราสามารถปลดล็อคก็อดวินได้จากใน Gate เมื่อ เข้าสู่โลก 5D’s  ใน Stage ที่ 10  

Rex Goodwin มีสกิล ดังนี้

Skills Details
Draw Sense: Earthbound Immortal
Can be used each time when your Life Points decreased by 1000. Instead of conducting your normal draw, draw a random “Earthbound Immortal” monster.
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อไลฟ์พอยต์เราลดลง 1000 แทนการจั่วแบบปกติ สุ่มหยิบการ์ดมอนเตอร์ “Earthbound Immortal” แทน
Power of Dark
Begins Duel with the Field Spell “Yami” activated.
เริ่มต้นการดูเอลด้วยการใช้งานการ์ดเวทย์สนาม “Yami”
The Ants and the Fiend
Can be used if you control “Oracle of the Sun”, Choose 1 of the following effects.
– Send 1 “Fire Ant Ascator” you control to the Graveyard, and play 1 “Supay” from your Deck.
– Send 1 face-up “Supay” you control to the Graveyard, and play 1 “Fire Ant Ascator” from your Deck.
This skill can only be used once per turn, and twice per duel.
ใช้สกิลนี้ได้เมื่อเราควบคุม “Oracle of the Sun” เลือกเอฟเฟค 1 อย่าง
ส่ง “Fire Ant Ascator” 1 ใบ บนสนามของเราลงสุสานเพื่ออัญเชิญ “Supay” จากในเด็คเรา
ส่ง “Supay” 1 ใบ บนสนามของเราลงสุสานเพื่ออัญเชิญ “Fire Ant Ascator” จากในเด็คเรา
สกิลนี้สามารถใช้ได้ 2 ครั้งต่อการดูเอล
Sun and Moon
Choose 1 of the following effects:
– Send 1 you control to the Graveyard, and play 1 “Moon Dragon Quilla” from your Graveyard.
– Send 1 “Moon Dragon Quilla” you control to the Graveyard, and play 1 “Sun Dragon Inti” from your Graveyard.
This Skill can only be used once per Duel.
ส่ง “Sun Dragon Inti” ที่เราควบคุมลงสุสาน เพื่อเรียก “Moon Dragon Quilla” ในสุสาน หรือ
ส่ง “Moon Dragon Quilla” ที่เราควบคุมลงสุสาน เพื่อเรียก “Sun Dragon Inti” ในสุสาน
สกิลนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวในการดูเอล
Dual Divinity
Can be Used if “Sun Dragon Inti” and “Moon Dragon Quilla” are in your Graveyard.
This turn, You can Normal Summon “Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca” without tributing.
This Skill can be only used once per Duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อ “Sun Dragon Inti” และ “Moon Dragon Quilla” อยู่ในสุสานของเรา
เทิร์นนี้เราสามารถอัญเชิญ “Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca” แบบปกติได้โดยไม่ต้องใช้มอนเตอร์สังเวย
สกิลนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวในการดูเอล
Seal of the Immortal
Until your opponent’s next end phase, “Earthbound” monsters you control are not destroyed by their effects. This skill can be used once per Duel.
จนกระทั่งจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม มอนเตอร์ “Earthbound” ที่เราควบคุมอยู่จะไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟค สกิลืนิ้สามารถใช้ได้แค่ 1 คร้้งต่อการดูเอล
Immortals Offering
Reveal 1 to 3 “Earthbound Immortal” monsters in your hand. Then, play “Ceremonial Token” equal to the number of cards you revealed. You cannot Normal or Special Summon monsters, except “Earthbound Immortal” monsters, on the turn you use this Skill. This Skill can only be used once per Duel.
โชว์การ์ด “Earthbound Immortal” บนมือ 1-3 ใบ อัญเชิญพิเศษ “Ceremonial Token” ตามจำนวนการ์ดการ์ดทิ่เราโชว์ ในเทิร์นนิ้เราไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษได้ สกิลืนิ้สามารถใช้ได้แค่ 1 คร้้งต่อการดูเอล
Immortals Charity
Can be used if you control an “Earthbound Immortal” monster. Set 1 “Earthbound Whirlwind,” “Earthbound Wave,” or “Roar of the Earthbound” from outside your Deck. This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้สกิลนิ้ได้เมื่อเราควบคุมมอนเตอร์ “Earthbound Immortal” เซ็ตการ์ด “Earthbound Whirlwind,” “Earthbound Wave,” หรือ “Roar of the Earthbound” จากนอกเด็คได้ 1 ใบ สกิลืนิ้สามารถใช้ได้แค่ 1 คร้้งต่อการดูเอล
Ultimate Earthbound Immortal
Can be used turn 5 and onward if you control “Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca”. During your Draw Phase, instead of conducting your normal draw, reduce your opponent’s Life Points to 1 and skip straight to your End Phase.
สามารถใช้สกิลนี้หลังจากเทิร์นที่ 5 เป็นต้นไป ถ้าเราควบคุม “Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca” ในระหว่างจังหวะจั่วการ์ด เทิร์นนี้ยกเลิกการจั่วการ์ดเพื่อลดไลฟ์พอยต์คู่ต่อสู้ให้เหลือ 1 และจบเทิร์นทันที

โดยความโหดในการเจอดาร์กซิกเนอร์ยังเหมือนเดิม ที่ไลฟ์พอยต์หลักหมื่นขึ้นไป และต้องสู้ให้จบใน 5 เทิร์นของเรา แต่ในรอบนี้มีตัวช่วยมากมายเช่น ถ้าใช้ซิงโครวโจมตีพลังโจมตีจะ x2 เท่า หรือถ้าเป็นมังกร พลังโจมตีจะ x3 เท่า  และ เมื่อเราเล่นในโหมด turbo จะได้ skill Ex ที่อัญเชิญ เซเวียร์ สตาร์ ดราก้อน (Majestic Star Dragon) ออกมาหลังจากเทิร์นที่ 6

เทพสธิตธรณี วิราโคฌ่า ราสก้า  มีเอฟเฟค

Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca

There can only be 1 “Earthbound Immortal” monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. Your opponent cannot target this card for attacks. This card can attack your opponent directly. If this card is Normal Summoned: Target up to 3 cards you control, except this card; shuffle those targets into your Deck, then discard as many random cards from your opponent’s hand as possible, but not more than the number of returned cards, and if you do, this card gains 1000 ATK for each card discarded by this effect.

สามารถควบคุม “Earthbound Immortal” ได้เพียง 1 ตัวบนสนาม ถ้าไม่มีเวทย์มนต์สนามอยู่ในสนามการ์ดนี้จะถูกทำลาย ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถโจมตีการ์ดใบนี้ได้ การ์ดใบนี้สามารถโจมตีไลฟ์พ้อยต์โดยตรงได้ หากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ สามารถเลือกการ์ดที่เราควบคุมอยู่ได้ถึง 3 ใบ เพื่อนำกลับเข้าเด็ค หลังจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือคู่ต่อสู้ เท่ากับจำนวนการ์ดที่เรานำกลับเข้าเด็ค(ถ้าคู่ต่อสู้มาการ์ดน้อยกว่าที่นำกลับเข้าเด็คก็ทิ้งเท่าที่สามารถทิ้งได้) หลังจากนั้นพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มเท่ากับ 1000 คูณกับจำนวนการ์ดที่ถูกทิ้งจากบนมือ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.