โลก Duel Link Dark Side of Dimensions มาให้เล่นกันแล้ว

ในโลก yugioh dark side of dimensions (DSOD) เป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่ Yami Yugi หรือชื่อสมัยโบราณ คือ อาเทม  (Atem)ได้กลับสู่อดีต หลังจากแพ้การดูเอลให้กับ Yugi Muto

เงื่อนไขการเข้าสู่โลก dark side of dimensions (DSOD)  คือ เข้าสู่ stage7 ในโลกดูเอลมอนเตอร์(DM)

ในภาค dark side of dimensions เราจะได้พบกับ Seto Kaiba  (ตัวละครแรกที่เล่นได้ในโลกนี้), Mokuba Kaiba (ปลดล็อคที่ stage6 dark side of dimensions ), และ Scud (ตัวละครประกอบที่ปรากฏออกมาในอนิเมะ yugioh dark side of dimensions )ที่สามารถปลดล็อคได้เมื่อเคลียร์เงื่อนไข นำการ์ดคู่ต่อสู้ออกจากเกมได้ครบ 300 ครั้ง ครับ

Kaiba (DSOD)  LVL40 เด็คโหดใช้ได้เลย

Seto Kaiba (DSOD) Skills

Skills Details
Ultimate Dragons
At the beginning of the Duel, add “Blue-Eyes Ultimate Dragon,” “Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon” and “Blue-Eye-Eyes Twin Burst Dragon” to your Extra Deck. Can be used on turn 3 and onward by revealing 2 “Blue-eyes white Dragon” in your hand to your opponent. Add “Polymerization” to your hand from outside of your deck. This skill can only be used once per duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้หลังจากเทิร์นที่ 3 โชว์การ์ด “Blue-eyes white Dragon” 2 ใบบนมือ เพื่อนำการ์ด “Polymerization” จากนอกเด็คขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Heavy Starter
If your Deck has 3 or more Level 5 or higher monsters with different names, you will have improved chance of having a Level 5 or higher monster in your starting hand.
ถ้าในกองการ์ดเรามีการ์ดมอนเตอร์ 5 ดาวขึ้นไปที่มีชื่อแตกต่างกัน 3 ใบขึ้นไป เราจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีการ์ดมอนเตอร์ 5 ดาวขึ้นไปในมือเมื่อเริ่มเกม
Alternative Evolution
Select 1 monster you control with 3000 or more ATK, whose original name is “Blue-Eyes White Dragon”. The selected monster becomes “Blue-Eyes Alternative White Dragon”. This Skill can only be used once per Duel.
เลือกมอนเตอร์ 1 ตัวที่เราควบคุม ที่มีพลังโจมตี 3000 หรือมากกว่า 3000 ที่เป็นการ์ดชื่อเดิมคือ “Blue-Eyes White Dragon”. การ์ดใบนั้นจะกลายเป็น “Blue-Eyes Alternative White Dragon” เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Scorns of Ultimate Defeat
Can be used on turn 6 and onwards. Add 1 “Blue-Eyes Chaos MAX Dragon” to top of your Deck. In addition, add “Chaos Form” to your hand from outside of your Deck if your opponent controls monsters with 3500 or higher DEF. This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้ในเทิร์นที่ 6 ขึ้นไป นำการ์ด “Blue-Eyes Chaos MAX Dragon” ไปไว้ใบบนสุดของกองการ์ด และนำการ์ด “Chaos Form” จากนอกเด็คขึ้นบนมือ ถ้าฝ่ายตรงข้ามควบคุมมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกัน 3500 หรือมากกว่า 3500 เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Dragonic Rebirth
Can be used when both players’ turn is 4 and onward. Add a Dragon-Type monster with the same level as the number of turns that have passed from your Graveyard to your hand. This Skill can only be used once per duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อผู้เล่นทั้งสอง อยู่ในเทิร์นที่ 4 หรือมากกว่า นำการ์ดเผ่ามังกร ที่เลเวลเดียวกับเทิร์นที่ผ่านมาจากสุสานของเราขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Dragonic Reincarnation
Send 1 Lvl 7 or higher Dragon-Type monsters from your hand to your Graveyard. Then, add 1 Lvl 4 Light Dragon-Type monster to your hand from your Graveyard. This Skill can only be used once per Duel.
ส่งมอนเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 7 หรือมากกว่าจากบนมือลงสุสาน แล้วนำการ์ดเผ่ามังกร ธาตุแสง เลเวล 4 จากสุสานขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล

Mokuba Kaiba (DSOD) Skills

ปลดล็อคที่ stage6 dark side of dimensions

Skills Details
See you Later!
Select 1 monster you control and who you are the original owner of. Return the selected monster to the hand. This Skill can only be used once per Duel.
นำการ์ดมอนเตอร์ที่เลือกกลับขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Draw Sense: Light
Can be used each time your Life Points decrase by 1500. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random Light attribute monster.
สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ไลท์พ้อยลดครบ 1500 เมื่อถึงเทิร์นเราตอนที่จะจั่วการ์ดแบบปกติ จะสุ่มได้รับการ์ดมอนเตอร์ธาตุแสงแทน
Decoy Tactics
Can be used when your Life Points descreases by 1500. Play 1 “Decoy Dragon” from outside of your deck in Defense position. You cannot special summon any monsters other during the turn you activate this Skill. The Skill will only activated if you begin the duel with a Deck that has 5 or more Dragon-Type monsters with different names. This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้้สกิลนี้ได้เมื่อไลฟ์พอยต์เราลดลง 1500 อัญเชิญ “Decoy Dragon” จากนอกเด็คลงบนสนามแบบป้องกัน เราไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้ในเทิร์นที่เราใช้สกิลนี้ สกิลนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อเรามีมอนเตอร์เผ่ามังกรที่ชื่อแตกต่างกัน 5 ตัว ขึ้นไปในเด็ค เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Gem Dragon Go!
If your deck contains 3 monsters listed below, you will have improved chances of having a Normal Monster in your starting hand.
– Hyozanryu
– Luster Dragon
– Luster Dragon #2
-Alexandrite Dragon
ถ้าในเด็คเรามีมอนเตอร์ 3 ตัวในรายชื่อดังนี้ เราจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการมีมอนเตอร์แบบปกติบนมือตั้งแต่เริ่มเล่น
– Hyozanryu
– Luster Dragon
– Luster Dragon #2
-Alexandrite Dragon
Your’re Powerless!
Select 1 Spell/Trap Cards your opponent controls that targets a monster you control. Negate the selected card until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.
เลือกการ์ดเวทมนต์/กับดักที่มีเป้าหมายที่มอนเตอร์ของเราบนสนาม ยกเลิกเอฟเฟคการ์ดใบนั้นของคู่ต่อสู้จนกระทั่งจบเทิร์น เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Defense Charge
1 face-up monster you control gains the current turn x100 DEF until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.
มอนเตอร์ 1 ตัว ที่เราควบคุมบนสนามพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเท่ากับ จำนวนเทิร์น x100 เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Dragonic Rebirth
Can be used when both players’ turn is 4 and onward. Add a Dragon-Type monster with the same level as the number of turns that have passed from your Graveyard to your hand. This Skill can only be used once per duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อผู้เล่นทั้งสอง อยู่ในเทิร์นที่ 4 หรือมากกว่า นำการ์ดเผ่ามังกร ที่เลเวลเดียวกับเทิร์นที่ผ่านมาจากสุสานของเราขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Dragonic Reincarnation
Send 1 Lvl 7 or higher Dragon-Type monsters from your hand to your Graveyard. Then, add 1 Lvl 4 Light Dragon-Type monster to your hand from your Graveyard. This Skill can only be used once per Duel.
ส่งมอนเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 7 หรือมากกว่าจากบนมือลงสุสาน แล้วนำการ์ดเผ่ามังกร ธาตุแสง เลเวล 4 จากสุสานขึ้นบนมือ เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล

 

Scud (DSOD)Skills

Skills Details
Attack Charge
One of the monsters that you control on the field gains the ATK of the current number of the turn x100. This Skill can only be used once per Duel.
มอนเตอร์ 1 ตัว ที่เราควบคุมบนสนามพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับ จำนวนเทิร์น x100 เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Extra Pain
When you deal battle damage to your opponent, deal an additional 50 damage. This Skill will not be activated if your opponent has 1000 or less Life Points.
เมื่อเราสร้างความเสียหายให้คู่่ต่อสูได้ บวกค่าความเสียหายเพิ่ม 50 สกิลนี้จะไม่ทำงานถ้าฝ่ายตรงข้ามเหลือไลพ์พอยต์ 1000 หรือน้อยกว่า 1000
Life Charge
Increase your Life Points by the current turn count x200. This Skill can only be used once per Duel.
เพิ่มไลฟ์พอยต์ของเราเท่ากับ จำนวนเทิร์นปัจจุบัน x 200 เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล
Smile Bright!
At the beginning of your turn, your opponent takes 50 damage. This Skill will not be activated if your opponent has 1000 or less Life Points.
ในตอนเริ่มของเทิร์นเรา ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับความเสียหาย 50 สกิลนี้จะไม่ทำงานถ้าฝ่ายตรงข้ามเหลือไลพ์พอยต์ 1000 หรือน้อยกว่า 1000
Reload
Can be used turn 5 and onward. Add all cards in your hand to your Deck and shuffle it. Then draw the same number of cards that you added to your Deck. This Skill can only be used once per Duel.
สามารถใช้สกิลนี้ได้หลังเทิร์นที่ 5 ขึ้นไป นำการ์ดทั้งหมดบนมือกลับเข้ากองแล้วสัปใหม่ จั่วการ์ดใหม่เท่ากับจำนวนที่เรานำกลับเข้ากองการ์ด เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ครั้งเดียวต่อการดูเอล

 เมื่อเคลียร์เงื่อนไข นำการ์ดคู่ต่อสู้ออกจากเกมได้ครบ 300 ครั้ง แล้ว Scud จะปรากฏตัวขึ้นมาให้ได้ปลดล็อค โดยเงื่อนไขชนะแบบแบบเร็ว(ชนะไม่เกิน 4 เทิร์น) หรืออัญเชิญมอนพิธีกรรมในการสู้กับ Scud  คงไม่มีปํญหามากมาย แต่เงื่อนไขชนะ Scud  ด้วยไลฟ์พอยต์ฝั่งเราไม่เกิน 1000 นี้อาจต้องระวังการ์ดเวท์มนต์ดาเมจแก่ไลฟ์พอยต์เราด้วย เพราะถึงแม้เด็ค Scud LV10 มอนเตอร์พลังโจมตีไม่ถึง 1000 แต่ก็มีการ์ดเวทมนต์ raimei 3 ใบ และ sparks 3 ใบ ยิงไลฟ์พอยต์ใส่เราได้ 300 และ 200 เดียวตายก่อนเคลียร์เงื่อนไขครับ

 

 

 

 

Sera (DSOD) Skills

Joey Wheeler DSOD

skill ตัวละครจากโลก Duel Monster World

สกิลตัวละครจากโลก GX

 

สกิลตัวละครจากโลก 5D’s

สกิลตัวละครจากโลก Zexal

 

 

 

Comments

comments

2 Replies to “โลก Duel Link Dark Side of Dimensions มาให้เล่นกันแล้ว”

Leave a Reply

Your email address will not be published.